Remonter Contactez-moi

Services
  杜言英 筆譯、口譯師

法文  -  英文  -  中文

 

 

Remonter

請與我聯絡

 
法翻中或英翻中筆譯
 • 技術說明書     
 • 報刊文章       
 • 公司財務報表 
 • 公司運營計畫書 

 • 法律文件與合同

 • 公司帳目 (損益表, 年度結算)     

 • 網站

 • 會議參考資料                 

 • 產品宣傳廣告
 
口譯

本人的服務可配合您的需求提供法國境內或中國、台灣、香港等大中華經濟圈的口譯服務  

 • 商業餐敘
 • 出差
 • 客戶參訪
 
教學

本人的教學經驗可配合您的特殊需求提供書寫或會話方面的課程

 • 會話課
 • 寫作課
 • 商業中文 
 • 密集課程
 

 

若您對本網站有任何的意見或批評來信請寄至webmaster.hpr@free.fr
最後一次更改:17 janvier 2004年11月13日